Колко осветителни тела или крушки connect.z могат да се управляват наведнъж?