Hur många connect.z-armaturer eller lampor kan styras samtidigt?