Zijn connect-c (enkel Bluetooth) en connect.z (Zigbee + Bluetooth) producten compatibel?