Съвместими ли са продуктите connect-c (само Bluetooth) и connect.z (Zigbee + Bluetooth)?