Как да настроите автоматизация за няколко продукта?