Εντύπωμα

Υπεύθυνος για το περιεχόμενο :

EGLO LEUCHTEN GMBH
Heiligkreuz 22
A-6136 Pill

Τηλέφωνο : +43 5242-6996-0
Τηλεομοιότυπο : +43 5242-6996-938
www.eglo.com
info@eglo.com

Αριθμός Μητρώου Εταιρείας : FN 42973 x

Δικαστήριο στο οποίο καταχωρήθηκε η εταιρεία : Περιφερειακό Δικαστήριο (Landesgericht) του Innsbruck

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου : AT U330 96404

Μέλος του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Τιρόλο

Κατηγορία αντικειμένου εργασιών : 320
Κατηγορία επαγγελματικής δραστηριότητας : 01

CEO:

Mag. René Tiefenbacher

Διευθύνοντες :

Mag. Axel Böchzelt

Mag. Peter Gabl

Mag. Christian Huber


Υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας - νομικός υπεύθυνος :

René Moser