Mogu li se Connect-Z proizvodi upotrebljavati sa običnim dimerom?