Kunnen connect.z producten bediend worden zonder een smartphone of tablet?