Kako upariti više sijalica sa više daljinskih upravljača?