Ako spárovať nové diaľkové ovládanie v systéme, ktorý je už nainštalovaný v aplikácii?