EGLO access Support

Hur återställer jag en EGLO access produkt?Följande återställningssekvens gäller för hela EGLO access sortimentet.

Börja med att lampan är i OFF/AV läge (via väggströmbrytaren)

Låt lampan vara avstängd i minst 15 sekunder.

Använd sedan väggströmbrytaren för att starta återställningssekvensen.

0,5 sek. PÅ

2 sek. AV

0,5 sek. PÅ

2 sek. AV

0,5 sek. PÅ

2 sek. AV

0,5 sek. PÅ

2 sek. AV

0,5 sek. PÅ

2 sek. AV

0,5 sek. PÅ

2 sek. AV

Din EGLO ACCESS produkt är nu återställd.


Hur parar man ihop en EGLO access produkt med fjärrkontrollen?Tänd lampan med väggströmbrytaren.

Tryck på ON/PÅ-knappen i 3 sekunder (inom 30 sekunderna efter att lampan tänds)

tills lampan blinkar en gång.

Din EGLO access produkt är nu parkopplad med fjärrkontrollen.


Hur lägger du till fler EGLO access produkter till fjärrkontrollen?Slå på den nya lampan med väggströmbrytaren.

Tryck på ON/PÅ-knappen i 3 sekunder (inom 30 sekunderna efter att lampan tänds)

tills lampan blinkar en gång.

Din EGLO access fjärrkontroll är nu parkopplad med fler lampor.


Hur parar man ihop en andra fjärrkontroll med EGLO access lampor?Du har redan anslutit din armatur till en fjärrkontroll ("master fjärrkontroll").

Håll PÅ/ON-knappen intryckt på den första fjärrkontrollen ("master-fjärrkontroll") tills lampan blinkar en gång.

Håll PÅ/ON-knappen på den andra fjärrkontrollen tills lampan blinkar två gånger.

Din andra fjärrkontroll är nu också parkopplad med din EGLO access armatur.

Fortsätt processen med upp till 6 fjärrkontroller per armatur genom att alltid använda master-fjärrkontrollen för att starta.


Hur kopplar jag bort EGLO access lampan från fjärrkontrollen?

Tryck och håll in AV/OFF-knappen på fjärrkontrollen tills lampan blinkar två gånger.

Din EGLO access lampa är nu frånkopplad från fjärrkontrollen.