Fjärrkontrollen

1. Fjärrkontrollen i Appen- lamporna kan inte styras

För att tilldela fjärrkontrollen, gå till menyn "Mina grupper".

Håll sedan ner fjärrkontrollikonen tills alternativmenyn visas.

Där hittar du en lista över dina lampor. På höger sida av skärmen finns rutor som du kan välja genom att klicka.

Glöm inte att spara inställningarna i skärmens övre högra hörn.

Nu kan fjärrkontrollen styra din andra lampa.


2. Hur parkopplar man ihop en lampa med fjärrkontrollen?STEG 1

Tänd lampan

STEG 2

Tryck på "ON" under 3 sekunder

Lampan blinkar

Die Verknüpfung ist abgeschlossen.

Fjärrkontrollen är nu parkopplad


3. Hur parkopplar man en andra lampa till fjärrkontrollen?Du har kopplat en lampa till din fjärrkontroll

och vill lägga till en annan lampa till samma fjärrkontroll?

STEG 1

Tänd lampan som du vill lägga till.

STEG 2

Tryck på "ON" under 3 sekunder.

Den nya lampan blinkar.

Fjärrkontrollen är nu parkopplad.


4. Hur parkopplar jag in flera lampor med flera fjärrkontroller?SITUATION

Du har tre lampor. Du vill länka 2 av dem till en fjärrkontroll och en av dem till en annan fjärrkontroll.

STEG 1

Slå bara på lamporna du vill länka till den första fjärrkontrollen.

STEG 2

Tryck på "ON" under 3 sekunder

De 2 lamporna blinkar.

Den första parkopplingen är klar.

STEG 3

Stäng av de 2 lamporna som du redan har kopplat och slå på den tredje.

STEG 4

Tryck på "ON" på den andra fjärrkontrollen i 3 sekunder.

Lampan blinkar.

Den andra parkopplingen är nu klar.


5. Hur byter jag ut en felaktig eller borttappad fjärrkontroll?SITUATION

Du har installerat lampor i Appen och kopplat dem till en fjärrkontroll.

Du har tappat fjärrkontrollen eller är den felaktig och du vill byta ut den.

STEG 1

Starta Appen och välj "My controllers" i menyn.

Tryck på fjärrkontrollsikonen.

Avmarkera alla länkade lampor.

Välj spara/save

STEG 2

Återgå till "My controllers"

Tryck på fjärrkontrollsikonen.

Tryck på ikonen "Papperskorgen/Trash" och bekräfta.

STEG 3

Välj "My groups"

Tryck på vald grupp

Tryck på ikonen "Papperskorgen/Trash" och bekräfta.

Den gamla fjärrkontrollen har nu tagits bort från Appen.

___

Lägga till den nya fjärrkontrollen:

Starta Appen och välj "My controllers" i menyn.

Växla fjärrkontrollen till Smartphone-läge genom att trycka på "ON" & "Blue" -knapparna samtidigt i 3 sekunder.

Fjärrkontrollen blinkar i rött.

Tryck kort på "+"

Appen upptäcker den nya fjärrkontrollen.

Välj den nya fjärrkontrollikonen (tryck).

Bekräfta installationsguiden.

STEG 4

Välj de lampor som ska kopplas till fjärrkontrollen på länkskärmen.

Spara länken

Den nya fjärrkontrollen är nu installerad i Appen och styr de valda lamporna.


6. Kan EGLO Connect produkter styras utan fjärrkontroll?

Armaturer eller lampor med MESH-teknik kan också styras utan en fjärrkontroll, helt enkelt med hjälp av en Smartphone eller surfplatta.


7. Vad ska jag göra om min armatur inte reagerar eller bara reagerar mycket dåligt på fjärrkontrollen?

Om armaturen inte reagerar på fjärrkontrollsignalen måste armaturen återställas manuellt och sedan anslutas till fjärrkontrollen igen.


8. Hur återställer jag EGLO-fjärrkontrollen?

Håll knappen "ON" och "Färgcykel" intryckt i cirka 3 sekunder tills lysdioden på fjärrkontrollen blinkar några gånger.