EGLO connect sensor

1. Hur ansluter jag sensorn till Appen?Öppna menyn "Mina sensorer/My sensors".

Gå uppe till höger på "+".

Tryck och håll in åtgärdsknappen på sensorn i cirka. 5 sekunder.

Följ stegen i installationsguiden.

Nu kan du göra olika inställningar:

  • Brightness/Ljuskänslighet:
  • Rörelsesessor
  • Nattläge

Observera att lägena kan aktiveras individuellt eller tillsammans!

Klicka på disketten längst upp till höger innan du slutför varje inställning för att spara alla ändringar du har gjort!

Brightness/Ljuskänslighet:

Här kan du ställa in ljusstyrka, som bestämmer vid vilken ljusstyrka sensorn ska växla.

När det inställda tröskelvärdet har uppnåtts, visar styrenheten grönt.

(Observera: överföringen av värdet från sensorn till appen kan ta ett kort ögonblick)

Ställ in sensorn på platsen där den kommer att monteras så att ljusstyrkan är korrekt inställd.

Om ljusstyrka inte är rätt inställd, kanske sensorn inte reagerar!

Rörelsesonor

Ställ in rörelsesensorn enligt dina önskemål

Du kan välja varaktighet, känslighet, ljusstyrka och ljusfärg efter önskemål.

Nattläge

I nattläge kan du välja önskad ljusfärg och ljusstyrka.

Så snart sensorn upptäcker att det är natt slår den på den inställda belysningen!

Kombination rörelse och natt:

Det är också möjligt att implementera en kombination av rörelsedetektering och nattläge.

För att göra detta, aktivera helt enkelt båda lägena i inställningarna. När det mörknar upptäcker sensorn detta och växlar till nattläge. Armaturen lyser med en intensitet.

Om en rörelse detekteras växlar sensorn armaturen till 100% intensitet under den inställda tiden.


2. Hur justerar du sensorn?Öppna menyn "My sensors" i Appen.

Tryck och håll in åtgärdsknappen på sensorn i 5 sekunder.

Sensorn byter från en grå symbol till en ljus symbol.

Tryck och håll in sensorikonen i appen tills inställningarna öppnas.


3. Hur kan jag återställa sensorn? (RESET) (RESET)

För att återställa rörelsessensorn till fabriksinställningar, håll in knappen på sensorn i cirka 10 sekunder.

Efter det börjar det blinka kontinuerligt. Sensorn är nu återställd.


4. Hur kan jag parkoppla lampor till sensorn?När konfigurationen är klar måste du parkoppla lampor som ska styras med sensorn.

Detta fungerar enligt följande:

Gå till menyn "Mina grupper/My Groups" i Appen.

Där hittar du sensorn som en bild.

Tryck och håll in sensorikonen tills inställningarna öppnas.

Nu kan du parkoppla önskad armaturer till sensorn, som den ska styra.

En bock på höger kant av skärmen väljer armaturerna

När du är klar sparar du inställningarna genom att klicka på disketten (övre högra hörnet på skärmen).


5. Hur tar jag bort sensorn från appen?

Öppna menyn "Mina styrenheter/My Controllers" i Appen.

Tryck och håll in åtgärdsknappen på sensorn i 5 sekunder.

Sensorn byter från en grå symbol till en ljus symbol.

Tryck och håll in sensorikonen i appen tills inställningarna öppnas.

För att ta bort, klicka på ikonen "papperskorgen" i det övre högra hörnet på skärmen.

Bekräfta borttagningen.


6. Varför reagerar inte min armatur på sensorn?

Har du parkopplat (rätt) armaturer till sensorn?

Om inte, gå till "Hur kan jag parkoppla armaturer till sensorn?"“

Om parkopplingen är gjord, kontrollera om ljusstyrkan är korrekt inställd i inställningarna!

Detta är korrekt om reglaget är grönt.

(Observera: överföringen av värdet från sensorn till appen kan ta ett kort ögonblick)

För ytterligare information, se "Brightness/ljuskänslighet" under "Hur ansluter jag sensorn till Appen?“