EGLO connect Plug Plus

1. Hur ställer du in Conncet Plug Plus?2. Hur ansluter jag EGLO Connect Plug Plus till Amazon Alexa?3. Hur ändrar man namn på EGLO Connect enheterna för att använda dem med Amazon Alexa?4. Hur ansluter jag EGLO Conncet Plug Plus till Google Home?