Zimna biel

Każde światło powyżej 5300 Kelvinów jest uznawane za światło o barwie chłodnej białej (zbliżonej do światła dziennego).