Wskaźnik wierności barwy

Wskaźnik wierności barwy światła jest miernikiem jakości barwy źródła światła. Im wyższa jest wartość Ra, tym lepiej będą powielone określone barwy światła . Maksymalna wartość Ra wynosi 100.