Wskaźnik Utrzymania Lumenu Lampy

Wskaźnik Utrzymania Lumenu Lampy opisuje normalne obniżenie promienia świetlnego podczas czasu życia lampy. Np.: wskaźnik 0,96 oznacza, że po 2000 godz. wydajność światła lampy wynosi 96% pierwotnej wydajności światła.
"m" - działanie ze sterownikiem magnetycznym / "e" - działanie ze sterownikiem elektronicznym.