Watt

Zużycie mocy(jedn.Watt, W) jest miernikiem ilości energii wymaganej przez lampę. Moc nominalna jest liczbą, która pomaga identyfikować lampę. Szacowana moc jest rzeczywistym zużyciem mocy.

zobacz również:

Volt
Lumen