Typ ochrony

Typ ochrony zapewnia bezpieczeństwo użytkowania lampy. Ochrona jest wyszczególniona za pomocą kodu IP(Ochrona Wstępna) z podwójnym kluczem. Pierwsza liczba(od 1 do 6) wyszczególnia zakres ochrony przed wnikaniem ciał obcych, druga liczba(od 1 do 8) identyfikuje stopień ochrony przeciw wilgotnościowej. Wyższy stopień ochrony zawiera zawsze również niższy stopień. Jeśli jedna lub obie liczby stopnia ochrony nie są wyszczególnione, litera "X" oznaczająca "brak możliwości zastosowania".

zobacz również:

Klasa ochronności
Lampy do mokrych pomieszczeń