Świetlówka

Jest to lampa elektryczna mająca najczęściej kształt rury, pokrytej od wewnątrz luminoforem, wypełniona parami rtęci i argonem. Musi być zutylizowana w przypadku stłuczenia.

zobacz również:

Amalgamat
Rtęć