Rtęć

Aby zwykłe lampy fluorescencyje i kompaktowe lampy fluorescencyjne mogły właściwie funkjonować, wymagają niewielkiej ilości rtęci - źródła światła Eglo zawierają rtęć w postaci litego amalgamatu, który zapobiega wyciekowi rtęci w przypadku stłucznia lampy. To co powinieneś mieć na uwadze w przypadku stłuczenia lampy, znajdziesz pod adresem: www.eglo.com/recycling

zobacz również:

Amalgamat
Świetlówka