Ra

Ra jest jednostką współczynnika odwzorowania barw. Im wyższa wartość Ra, tym mniej światła sztucznego zakłóca kolor obiektów. Maksymalna wartość Ra wynosi 100.