Prąd

Prąd elektryczny mierzony jest w amperach(A, mA) i opisuje prąd jakiego potrzebuje lampa, aby działać. Prąd |(A) = Moc P(W) / Napięcie U(V)