Multi-switch

Tzw wielo-przełącznik w oprawach oświetleniowych, które mają różne nastroje oświetleniowe (np., kombinacje głównego światła i dekoracyjnego). Oprawy te nie mają dodatkowych przełączników, ale różne funkcje oświetleniowe można wygodnie obsługiwać za pomocą konwencjonalnego przełącznika światła na ścianie. Dzięki szybkiej aktywacji przełącznik przełącza oprawę między ustawieniami, wolna aktywacja włącza lub wyłącza oprawę. Ostatnie ustawienie zostanie zapisane.

zobacz również:

Oświetlenie nastrojowe
Barwa Światła
LED