Lumen

Jednostką strumienia świetlnego jest Lumen(lm). Strumień świetlny opisuje ilość światła wytwarzanego przez źródło światła.

zobacz również:

Promień świetlny
Kandela