Klasa ochronności

Budowa i tryb pracy określa klasę ochrony opraw. Zakres środków ochronnych przed porażeniem prądem elektrycznym opisują trzy klasy ochrony: Klasa ochrony I: Urządzenia posiadają izolację podstawową, która zapewnia ochronę przed dotykiem bezpośrednim. . Klasa ochrony II: Oprawy charakteryzują się zastosowaniem izolacji wzmocnionej, która zapewnia zarówno ochronę przed dotykiem bezpośrednim, jak i pośrednim.. Klasa ochrony III: Oprawy oświetleniowe do pracy z bardzo niskim napięciem ochronnym (PELV).

zobacz również:

Typ ochrony