Belka regulacyjna

Oprawy oświetleniowe wyposażone w taką belkę mogą być łatwo regulowane w pionie