Zdalne sterowanie

1. Zdalne sterowanie w aplikacji - lampami nie można sterować

Aby przypisać pilota do nowego źródła światła, przejdź do menu „My groups”.

Następnie naciśnij i przytrzymaj ikonę pilota, aż pojawi się menu opcji.

Tam znajdziesz listę swoich lamp. Po prawej stronie ekranu znajdują się pola, które można zaznaczyć, klikając na nie.

Nie zapomnij zapisać ustawień w prawym górnym rogu ekranu.

Następnie pilot powinien sterować drugą lampą.


2. Jak sparować żarówkę z pilotem?KROK 1

Włącz żarówkę.

KROK 2

Przytrzymaj „ON” przez 3 sekundy.

Żarówka migocze.

Pilot jest połączony.


3. Jak sparować drugą żarówkę z pilotem?Podłączyłeś żarówkę do pilota i chcesz dodać kolejną żarówkę do tego samego pilota?

KROK 1

Włącz nową żarówkę.

KROK 2

Przytrzymaj „ON” przez 3 sekundy.

Nowa żarówka migocze.

Pilot jest połączony.


4. Jak sparować kilka żarówek z wieloma pilotami?SYTUACJA

Masz 3 żarówki. Chcesz połączyć 2 z nich z 1 pilotem, a 1 z 1 innym pilotem.

KROK 1

Włączaj tylko te żarówki, które chcesz połączyć z pierwszym pilotem.

KROK 2

Przytrzymaj „ON” przez 3 sekundy.

Dwie żarówki migotają.

Pierwsze parowanie zostało zakończone.

KROK 3

Wyłącz 2 żarówki, które już podłączyłeś i włącz trzecią.

KROK 4

Przytrzymaj „ON” na drugim pilocie przez 3 sekundy.

Żarówka migocze.

Drugie parowanie zostało zakończone.


5. Jak wymienić uszkodzony lub zgubiony pilot?SYTUACJA

W aplikacji zainstalowałeś żarówki i połączyłeś je z pilotem.

Zgubiłeś pilota lub jest uszkodzony i chcesz go wymienić.

KROK 1

Uruchom aplikację i wybierz z menu „My controllers”.

Przytrzymaj ikonę pilota.

Odznacz wszystkie połączone żarówki.

Zapisz łącze.

KROK 2

Wróć do „My controllers”.

Przytrzymaj ikonę pilota.

Naciśnij ikonę „Kosz” i potwierdź.

KROK 3

Wybierz „My groups”.

Przytrzymaj ikonę grupy

Naciśnij ikonę „Kosz” i potwierdź.

Stary pilot został usunięty z aplikacji.

___

Jak dodać nowy pilot:

Uruchom aplikację i wybierz z menu „My controllers”.

Przełącz pilota w tryb smartfona, naciskając jednocześnie przyciski „ON” i „Niebieski” przez 3 sekundy.

Pilot zdalnego sterowania miga na czerwono.

Naciśnij krótko „+”.

Aplikacja wykryje nowego pilota.

Wybierz nową ikonę pilota (przytrzymaj).

Potwierdź ekrany kreatora instalacji.

KROK 4

Na ekranie łączenia wybierz żarówki, które mają być połączone z pilotem.

Zapisz łącze.

Nowy pilot jest już zainstalowany w aplikacji i steruje wybranymi żarówkami.


6. Czy produkty EGLO connect mogą być sterowane bez pilota?

Oprawami lub lampami pracującymi w technologii MESH można również sterować bez pilota, za pomocą smartfona lub tableta.


7. Co powinienem zrobić, jeśli moje oprawy nie reagują lub reagują bardzo źle na pilota?

Jeżeli oprawa nie reaguje na sygnał pilota, należy ją ręcznie zresetować, a następnie ponownie podłączyć do pilota.


8. Jak zresetować pilota EGLO connect?

Naciśnij i przytrzymaj przyciski „On” i i przycisk "Cyklicznej zmiany koloru”. przez około 3 sekundy, aż dioda LED na pilocie mignie kilka razy.