Wsparcie EGLO access

Jak zresetować produkt ab EGLO access?Poniższa sekwencja resetowania dotyczy całej gamy produktów EGLO access.

Zacznij od wyłączenia światła (za pomocą przełącznika ściennego).

Pozostaw światło wyłączone na co najmniej 15 sekund.

Następnie użyj przełącznika ściennego, aby rozpocząć sekwencję resetowania.

0,5 sek. Włączony

2 sekundy. Wyłączony

0,5 sek. Włączony

2 sekundy. Wyłączony

0,5 sek. Włączony

2 sekundy. Wyłączony

0,5 sek. Włączony

2 sekundy. Wyłączony

0,5 sek. Włączony

2 sekundy. Wyłączony

0,5 sek. Włączony

2 sekundy. Wyłączony

Włączony

Twój produkt EGLO access został teraz pomyślnie zresetowany.


Jak sparować oprawę EGLO access z pilotem?Włącz światło za pomocą przełącznika ściennego.

Wciśnij przycisk ON przez 3 sekundy w ciągu pierwszych 30 sekund po włączeniu światła

aż kontrolka zamiga jeden raz.

Oprawa EGLO access jest teraz sparowana z pilotem.


Jak dodać więcej opraw EGLO access do pilota??Włącz nowe światło za pomocą przełącznika ściennego.

Wciśnij przycisk ON przez 3 sekundy w ciągu pierwszych 30 sekund po włączeniu światła

aż kontrolka zamiga jeden raz.

Twój pilot EGLO access jest teraz sparowany z większą liczbą lamp.


Jak sparować drugiego pilota z oprawą EGLO access?Oprawa została już połączona z pilotem („pilotem głównym”).

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON na pierwszym pilocie („pilocie głównym”), aż oprawa mignie jeden raz.

Przytrzymaj przycisk ON na drugim pilocie, aż kontrolka zamiga dwa razy.

Twój drugi pilot jest teraz również sparowany z oprawą EGLO access.

Kontynuuj proces z maksymalnie 6 pilotami na oprawę, zawsze używając pilota głównego do uruchomienia.


Jak odłączyć lampkę EGLO access od pilota?

Naciśnij i przytrzymaj przycisk OFF na pilocie, aż lampka zamiga dwa razy.

Twoja lampka EGLO access jest teraz oddzielona od pilota.