Jak powiązać jedno lub kilka opraw, źródeł światła z pilotem (w aplikacji)