Aplikacja i urządzenia inteligentne

1. Jak po raz pierwszy skorzystać z aplikacji SmartCONTROL?KROK 1

Musisz utworzyć konto podczas pierwszego logowania.

Musisz utworzyć konto podczas pierwszego logowania.

Otrzymasz wiadomość e-mail potwierdzającą utworzenie konta.

KROK 2

Uruchom aplikację SmartCONTROL.

KROK 3

Zaakceptuj sugerowane ustawienia: Bluetooth, lokalizacja, powiadomienia.

Wprowadź swoje kody dostępu.

SmartCONTROL jest teraz dostępny.


2. Jak zainstalować 2 żarówki i 1 pilota w aplikacji SmartCONTROL?SYTUACJA

Masz 2 żarówki połączone z 1 pilotem.

Chcesz również sterować tymi żarówkami za pomocą aplikacji.

KROK 1

Uruchom aplikację SmartCONTROL.

Aplikacja rozpoznaje żarówki i połączony pilot. Uruchom kreatora instalacji.

KROK 2 Podłącz pilota

Przełącz pilota w tryb smartfona, naciskając jednocześnie przyciski „ON” i „Niebieski” przez 3 sekundy.

Pilot zdalnego sterowania miga na czerwono.

Wybierz pilota wykrytego przez aplikację.

Potwierdź ekrany instalacji pilota.

KROK 3

Aplikacja wykrywa 2 żarówki już połączone z pilotem.

Muszą być teraz zainstalowane w aplikacji.

Wybierz pierwszą żarówkę do zainstalowania.

Potwierdź ekrany instalacji żarówki.

Jeśli chcesz, zmień nazwę żarówki i wybierz „Next”.

Potwierdź ekrany instalacji żarówki i wybierz „Next”.

Wybierz pokój, który chcesz połączyć, i wybierz „Next”.

Instalacja jest zakończona, wybierz „Done”.

Wybierz ostatnią żarówkę do zainstalowania.

Potwierdź ekrany kreatora instalacji.

W aplikacji zostały zainstalowane 2 żarówki połączone z pilotem.

Dwie żarówki są sterowane za pomocą pilota i aplikacji.


3. Jak skojarzyć nową żarówkę z grupą żarówek już zainstalowanych w aplikacji?SYTUACJA

Jeśli masz już zainstalowane żarówki i piloty w aplikacji, konieczne jest użycie tej aplikacji do połączenia nowych żarówek.

KROK 1

Włącz wszystkie żarówki.

KROK 2

Uruchom aplikację SmartCONTROL.

Instalacja nowej żarówki w aplikacji.

Potwierdź ekrany instalacji żarówki i wybierz „Next”.

Druga żarówka jest sterowana w aplikacji, ale jeszcze nie za pomocą pilota.

Aby powiązać pilota z nową żarówką, wybierz z menu „My groups”.

Przytrzymaj ikonę pilota.

Zaznacz pole nowej żarówki, aby połączyć ją z pilotem.

Potwierdź link.

Pilot i aplikacja sterują dwiema żarówkami.


4. Jak sparować nowego pilota z systemem już zainstalowanym w aplikacji?SYTUACJA

Masz 3 żarówki połączone z 1 pilotem i zainstalowane w aplikacji.

Chcesz sterować dwoma z tych żarówek innym pilotem.

KROK 1

Uruchom aplikację i wybierz z menu „My controllers”.

Przełącz pilota w tryb smartfona, naciskając jednocześnie przyciski „ON” i „Niebieski” przez 3 sekundy.

Pilot zdalnego sterowania miga na czerwono.

Naciśnij krótko „+”.

Aplikacja wykryje nowego pilota.

Wybierz nową ikonę pilota (przytrzymaj).

Potwierdź ekrany kreatora instalacji.

KROK 2

Na ekranie łączenia żarówek wybierz żarówki, które mają być połączone z pilotem.

Zapisz łącze.

Pilot jest teraz zainstalowany w aplikacji i steruje 2 wybranymi żarówkami.


5. Parowanie żarówki z aplikacjąPrzejdź do „My Devices”

Kliknij ikonę „+”.

Wybierz żarówkę.

Instalacja nowej żarówki w aplikacji.

Sprawdź poprawność ekranów instalacji.

Następnie kliknij „Next”.

Żarówka jest teraz dostępna w aplikacji.

Możesz uzyskać dostęp do ustawień tej żarówki.


6. Jak można symulować obecność?


Korzystając z programu włączania i wyłączania (ALARM) można zasymulować obecność.

Alarmy należy zaprogramować przed nieobecnością. (Obejrzyj nasz film „Jak zaprogramować włączanie i wyłączanie świateł (alarm)?”)

Uwaga: należy utrzymywać zasilanie.


7. Czy produkty EGLO connect mogą współpracować z kilkoma urządzeniami?

Produkty EGLO connect można łączyć z kilkoma urządzeniami (Android i iOS). W przypadku każdego kolejnego urządzenia zaloguj się za pomocą danych użytkownika utworzonych podczas pierwszego logowania.

Jednoczesne użycie może powodować problemy (np. Żarówka poza zasięgiem).

Aby przywrócić sterowalność, przewiń lub przesuń palcem w dół w przeglądzie urządzenia w aplikacji (= "odśwież") lub wyłącz i włącz ponownie usługę Bluetooth.

Wszystkie połączone żarówki w aplikacji powinny być wtedy ponownie widoczne i nadają się do sterowania.


8. „Alarm” zmienił się w „Programs”

Podczas ostatniej aktualizacji aplikacji Smart Control przez AwoX funkcja „Alarm” została zastąpiona nową funkcją „Programs”.

Dzięki nowej funkcji można teraz użyć pięciu nowych opcji dla lepszej kontroli i obsługi. Te nowe funkcje to:

  • Regulator czasowy
  • Nocne światło
  • Symulator zmierzchu
  • Symulator presceny
  • Program

"Timer" Regulator czasowy

Timer pozwala ustawić odliczanie czasu do włączenia lub wyłączenia opraw EGLO connect.

"Night light" Światło nocne

Dzięki nowej funkcji „Światło nocne” można łatwo zaprogramować czasy włączania i wyłączania opraw EGLO connect. Wybierz swój osobisty okres, preferowane dni tygodnia, pożądaną kolejność i jasność i oświetl swój dom w nocy.

Symulator zmierzchu

Symulator zmierzchu ułatwia ustawienie czasu potrzebnego oprawom EGLO connect do zwiększenia natężenia oświetlenia, zanim osiągną pełną jasność w określonym czasie.

Symulator Obecności

Skorzystaj z symulatora obecności, aby utworzyć harmonogram symilacji obecności, gdy nie ma Cię w domu.

Program

Nowa funkcja „Program” umożliwia tworzenie codziennych programów, które włączają i wyłączają produkty EGLO connect. Cecha ta szczególnie polecana jest tym, którzy często zapominają o wyłączeniu opraw przed wyjściem z domu.


9. Jak zaprogramować włączanie i wyłączanie świateł (alarm)?KONTEKST

Twoim światłem można sterować z poziomu aplikacji.

Kliknij

Wybierz „Alarms”

Kliknij ikonę „+”, aby dodać alarm

Ustaw żądany czas

Wybierz Wyłącz lub Włącz

Wybierz, o której godzinie światło ma się wyłączać lub włączać

Wybierz dni, kiedy alarm ma się powtarzać

Zapisz

Alarm jest zaprogramowany


10. Informacje o nowej funkcji PRESET (ulubione)

W ULUBIONYCH znajdziesz teraz 4 tak zwane „PRESETY”. Te 4 PRESETY to „ulubione ustawienia”.

Te PRESETY są przechowywane na poziomie urządzenia i mogą być również używane na poziomie pojedynczej oprawy, pomieszczenia lub grupy.

Dzięki tej nowej funkcji można teraz tworzyć indywidualne sceny świetlne dla pomieszczeń lub grup.

W jaki sposób zapisywany jest PRESET?

Wybierz żądane ustawienie oświetlenia dla swojej oprawy. Możesz to zrobić, wybierając ulubioną lub dostosowując scenę oświetleniową za pomocą palety kolorów. Naciśnij i przytrzymaj żądany przycisk PRESET, aby zapisać ustawienie na poziomie oprawy. WAŻNE: Żądaną scenę świetlną można również ustawić za pomocą pilota. Naciśnij i przytrzymaj jeden z dwóch przycisków ulubionych na pilocie, aby zapisać ustawienie.
Przycisk Ulubione 1 na pilocie = PRESET 1, przycisk 2 = PRESET 2.

Jak wywołać PRESET?

Możesz wywołać PRESETY za pomocą aplikacji (na poziomie oprawy, pomieszczenia lub grupy, do której przypisana jest oprawa). W tym celu naciśnij krótko odpowiedni przycisk PRESET. PRESET 1 i PRESET 2 można również wywołać za pomocą pilota. Odpowiadają one przyciskom „FAVORIT 1” i „FAVORIT 2” na pilocie.
WAŻNE: Przed wersją 5.3.2, "FAVORIT 1" i "FAVORIT 2" na pilocie miały na celu wywołanie zaprogramowanych ulubionych scen dla wszystkich opraw sterowanych pilotem. Faworyt został następnie zastosowany do WSZYSTKICH opraw.
W wersji 5.3.2 przyciski „FAVORIT 1” i „FAVORIT 2” przywołują PRESETY ustawione indywidualnie dla danej oprawy. Pozwala to teraz na ustawienie i zapisanie indywidualnych scen świetlnych dla całych pomieszczeń lub grup! Poniżej przykład, jak stworzyć taki scenariusz oświetlenia dla pomieszczenia.


11. Jak stworzyć grupę?KONTEKST

Po zainstalowaniu co najmniej 2 żarówek można je zgrupować w celu jednoczesnej kontroli.

Wybierz „My groups”

Kliknij ikonę „+”, aby utworzyć nową grupę

Nadaj swojej grupie nazwę

Sprawdź żarówki, które chcesz dodać do grupy

Zapisz swoje ustawienia

Możesz teraz kontrolować żarówki swojej grupy w „Moich grupach”.


12. Jak używać sterowania światłem?KONTEKST

Twoim światłem można sterować z poziomu aplikacji.

Kliknij

Wybierz zdefiniowane wcześniej Presety (Ulubione), kolor lub odcień bieli

lub przejdź do kolejnych ekranów sterowania, kliknij ikony w dolnym banerze.

Wybierz kolor z palety.

Dostosuj jasność

Wybierz atmosferę (dla grup żarówek)

Wybierz tryb sekwencji (automatyczna zmiana koloru)

Odtwórz muzykę, aby rozpocząć tryb disco (jasność i kolor różnią się w zależności od rytmu muzyki)