Zaštita osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka je trgovačko društvo EGLO rasvjeta d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Jadranska avenija 9, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080400368, osobni identifikacijski broj (OIB): 21383520848 (u daljnjem tekstu: „EGLO“).

EGLO kao voditelj obrade osobnih podataka određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka i odgovoran je za čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom i/ili elektronskom obliku.

Službenik za zaštitu osobnih podataka (DPO)

EGLO je u skladu sa zakonskim i regulatornim zahtjevima imenovao Službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati vezano za sva pitanja vezana za obradu osobnih podataka ili ostvarivanje prava na zaštitu osobnih podataka. Sve Vaše upite, naš službenik za obradu osobnih podataka će ispitati te na iste nastojati ako je moguće, odgovoriti u roku od 30 dana, pod uvjetom pravne osnovanosti Vašeg zahtjeva. Dinamika odgovora ovisi o naravi Vašeg upita te općenito o količini i naravi drugih eventualnih upita.

DPO: Jelena Marijanović

Adresa: Jadranska avenija 9
Kontakt: +385 1 3794 063

 

 1. Osobni podaci koje prikupljamo
  Osobni podaci koje prikupljamo ovise o: vrsti usluge koju pružamo našim kupcima, korisnicima i klijentima, namjeri kupca da koristi naše usluge, o vrsti ugovora kojeg sklapamo s našim klijentom kao i o namjeri kupaca da koriste svoja prava temeljena na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti osobnih podataka. U prvom redu radi se o podacima bez kojih ne možemo izvršiti uslugu, a uključuju najmanje:
  - osnovne osobne podatke (ime i prezime),
  - osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, mail adresa),
  - podatke vezane za korištenje web stranice www.eglo.com/hr.,
  - podatke vezane uz korištenje EGLO web shopa,
  - podatke o vašoj geo-lokaciji koji mogu postati dostupni prilikom vašeg pretraživanja i korištenja Internet stranice www.eglo.com/hr.na temelju IP adrese ili GPS podataka o vašem uređaju,
  - podatke potrebne radi provedbe online plaćanja karticama prilikom kupnje na EGLO web shopu,
  - ostale osobne podatke nužne za ostvarenje prava korisnika.
 2. Svrha prikupljanja i obrade osobnih podataka

  EGLO prikuplja i upravlja osobnim podacima u svrhu a) izrade korisničkog profila na web stranici www.eglo.com/hr, b) zasnivanja kupoprodajnog odnosa za proizvode i usluge iz vlastite ponude c) provedbe plaćanja karticama prilikom kupnje d) prijave na newsletter, e) komunikacije s vama, e) analize načina na koji osobe (uključujući i Vas) koje upotrebljavaju naše usluge i sadržaje da bismo ih poboljšali i razvili nove proizvode i usluge prilagođenije željama korisnika, f) ispunjavanja zakonskih i regulatornih obveza te u svrhu ostvarenja vlastitih legitimnih interesa zakonitog poslovanja, g) u druge svrhe uz Vaš pristanak.

  Vaše osobne podatke nećemo objavljivati javnosti. Vodimo brigu o tome kome dajemo Vaše podatke te iste nećemo objavljivati trećim stranama u njihove vlastite neovisne marketinške ili poslovne svrhe bez vašeg pristanka. Podatke prikupljene prilikom registracije na www.eglo.com/hr odnosno kreiranjem vašeg korisničkog profila, obrađivati će ovlašteni djelatnici EGLO-a, ovlaštene osobe povezanih društava EGLO grupacije u svijetu, kao i određeni ugovorni partneri EGLO-a isključivo u svezi gore navedene svrhe, te isti nisu ovlašteni obrađivati niti u jednu drugu svrhu bez vaše prethodne privole ili ako za obradu ne postoji zakonska i/ili ugovorna osnova.

 3. Pristup osobnim podacima
  EGLO poduzima tehničke i organizacijske mjere kako bi se prikupljeni osobni podaci obrađivali samo na način koji je u skladu s iskazanom svrhom. Ukoliko je nužno u svrhu izvršenja naših poslovnih aktivnosti, pristup osobnim podacima će biti omogućen trećim stranama i to: državnim tijelima i tijelima javne vlasti koja u svrhu provedbe zakonskih obveza imaju pravo pristupa osobnim podacima te poslovnim partnerima. Sve treće osobe, osim državnih tijela i tijela javne vlasti, su dužne u tom slučaju osobne podatke obrađivati isključivo prema uputama EGLO-a.
 4. Sigurnost i prijenos osobnih podataka

  EGLO je u svrhu zaštite Vaših podataka poduzelo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje Vaše podatke, između ostaloga, štite od gubitka, manipulacije ili neovlaštenog pristupa. Poduzete se mjere redovito provjeravaju i kontinuirano prilagođavaju aktualnom stanju tehnike. Ako dođe do povrede Vaših osobnih podataka koja može predstavljati veliki rizik za Vaša prava i slobode, izvijestit ćemo Vas o tome u skladu s važećim propisima.

  EGLO djeluje na globalnoj razini i može prenijeti Vaše podatke povezanim društvima ili trećim osobama na lokacijama diljem svijeta u svrhe opisane u ovim Pravilima privatnostima.  Vaši podaci obrađuju se unutar Europskog gospodarskog pojasa. U slučaju eventualne potrebe prijenosa osobnih podataka izvan tog područja, takav prijenos će se odvijati samo ako je Europska komisija potvrdila da treća zemlja ispunjava određenu razinu zaštite podataka ili ako postoje odgovarajuće mjere zaštite u skladu s primjenjivim pravom (npr. obvezujuća korporativna pravila, standardne ugovorne klauzule).

 5. Prava korisnika
  U svakom trenutku imate pravo od EGLO-a zatražiti sljedeće:

  1. Pravo na pristup Vašim osobnim podacima


   U svakom trenutku od EGLO-a možete zatražiti pristup Vašim osobnim podacima, odnosno zatražiti informacije o svrsi obrade Vaših osobnih podataka, skupine Vaših osobnih podataka koje čuvamo, treće strane ili skupine trećih strana s kojima se vaši osobni podaci dijele, vremenski period tijekom kojeg zadržavamo podatke, kao i način prikupljanja podataka koji nisu prikupljeni izravno od Vas.

  2. Pravo na ispravak osobnih podataka

   U slučaju netočnih podataka, od EGLO-a možete zatražiti odgovarajući ispravak, a u slučaju nepotpunosti, njihovu dopunu. EGLO će vas obavijestiti o ispravku Vaših osobnih podataka.

  3. Pravo na brisanje osobnih podataka („pravo na zaborav“)

   U svako doba od EGLO-a možete zatražiti brisanje osobnih podataka koji se odnose na vas, a EGLO ima obvezu obrisati vaše osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako su ispunjeni uvjeti za brisanje podataka propisani Općom uredbom o zaštiti podataka. Pravo na brisanje ne primjenjuje se kad je obrada osobnih podataka posljedica zakonske obveze EGLO-a. O brisanju vaših osobnih podataka EGLO će vas izvijestiti najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka Vašeg zahtjeva, a o izvršenom brisanju će obavijestiti i eventualne primatelje osobnih podataka.

  4. Pravo na kopiju osobnih podataka

   EGLO osigurava kopiju osobnih podataka koje obrađuje, a pravo na dobivanje kopije svojih osobnih podataka možete ostvariti pod uvjetom da izdavanje kopije ne utječe negativno na prava i slobode drugih ispitanika

  5. Pravo na brisanje osobnih podataka („pravo na zaborav“)

   U svako doba od EGLO-a možete zatražiti brisanje osobnih podataka koji se odnose na vas, a EGLO ima obvezu obrisati vaše osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako su ispunjeni uvjeti za brisanje podataka propisani Općom uredbom o zaštiti podataka. Pravo na brisanje ne primjenjuje se kad je obrada osobnih podataka posljedica zakonske obveze EGLO-a. O brisanju vaših osobnih podataka EGLO će vas izvijestiti najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka vašeg zahtjeva, a o izvršenom brisanju će obavijestiti i eventualne primatelje osobnih podataka.

  6. Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka

   U određenim slučajevima može se od EGLO-a zatražiti ograničenje obrade, npr. u slučaju kada se osporava točnost osobnih podataka, za razdoblje potrebno za njihovu provjeru, kada se smatra da je obrada nezakonita, a protivi se brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, u slučaju kada je uložen prigovorna obradu. Ako se uspije ishoditi ograničenje obrade, EGLO je dužan obavijestiti ispitanika o postavljanju i o ukidanju tog ograničenja.

  7. Pravo na prigovor

   U svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor EGLO-u na obradu svojih osobnih podataka. EGLO će o vašem prigovoru odlučiti u roku od mjesec dana od dana njegova zaprimanja. Svoja naprijed navedena prava možete ostvariti na sljedeći način:

   - dostavom pisanog zahtjeva na adresu: Eglo d.o.o., Jadranska avenija 9, 10020 Zagreb
   - porukom elektroničke pošte na e-mail: info-croatia@eglo.com
   - pozivom na telefonski broj +385 1 3794 063

  8. Pravo na pritužbu

   Na odluku EGLO-a kojom se odlučuje o nekom od vaših prava vezanih za zaštitu  osobnih podataka moguće je uložiti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 6.  Čuvanje osobnih podataka
  Vremenski period čuvanja osobnih podataka korisnika ovisi o svrsi radi koje ih obrađujemo.
  • Podaci prikupljeni samo zbog pružanja prodajnih transakcija ili pružanja drugih usluga, čuvaju se 6 mjeseci od datuma zadnje transakcije u kojoj su korišteni (primjerice transakcija isporuke, dostave, reklamacije i sl.)
  • Podaci prikupljeni zbog obrada temeljenih na zakonskoj osnovi, čuvaju se sukladno vremenskim ograničenjima odredaba predmetnog zakona (primjerice Zakon o računovodstvu i sl.)
 7. Uvjeti obrade osobnih podataka zbog pružanja usluge dostava i povrata
  Za potrebe pružanja usluge dostava i povrata robe EGLO prikuplja sljedeće podatke:


  • ime i prezime
  • adresa isporuke ili preuzimanja robe
  • broj telefona i/ili mobilnog telefona
  • informacije o adresi za isporuku ili preuzimanje. 
   Navedene podatke ustupamo ugovorenim poslovnim partnerima, pružateljima logističkih usluga u svrhu izvršenja ugovorenih usluga. Partneri koji pružaju usluge ovlašteni su od strane EGLO-a za obradu osobnih podataka kupaca isključivo u svrhu izvršenja ugovorenih usluga.
 8. Kolačići ("cookies") i praćenje internet aktivnosti

  Kolačić (cookie – u daljnjem tekstu: „kolačić/i“) predstavlja informaciju koja se pohranjuje na računalo korisnika od strane Internet stranice koju Kupac posjećuje. Kolačići obično spremaju postavke korisnika te postavke za Internet stranicu, a kao što su preferirani jezik ili adresa. EGLO koristi kolačiće kako bi posjetiteljima olakšao i poboljšao pristup funkcijama koje im pruža EGLO web stranica. Informacije koje prikupljamo kolačićima koriste se za pamćenje postavki i korisničkih aktivnosti na web stranicama kao što su pregledavanje artikala, kretanje po stranicama, stavljane proizvoda u košaricu, zanimljivi artikli ili artikli za usporedbu i sl.

  Na ovim mrežnim stranicama koristi se CMS eZPublish Tool kako bi se odredilo je li korisnik već prijavljen.

  Kolačiće korisnik može u svakom trenutku obrisati ili blokirati u postavkama svog internet preglednika. Korištenjem Internet stranice www.eglo.com/hr bez promjene postavki kojima bi se uskratila suglasnost na pohranu kolačića na računalo korisnika, korisnik prihvaća korištenje i pohranu kolačića na svoje računalo. Ukoliko korisnik ne pristane na pohranu kolačića pohranjivanje istih na računalu korisnika bit će onemogućeno, a korisnik će i nadalje biti u mogućnosti koristiti Internet stranicu www.eglo.com/hr, s time da mu pojedine mogućnosti Internet stranice neće biti dostupne.

   

  Kolačići koje koristi EGLO:

  Google Analytics

  Na ovim mrežnim stranicama koristi se Google Analytics, usluga mrežne analitike društva Google Inc. („Google“). Google Analytics koristi kolačiće. To su tekstualne datoteke koje se spremaju na vaše računalo i omogućavaju analizu vašeg korištenja mrežnih stranica. Informacije koje generira kolačić u vezi s vašim korištenjem mrežnih stranica obično se prenose na poslužitelj društva Google u SAD-u i tamo se spremaju. Budući da je na ovim mrežnim stranicama aktivirana anonimizacija IP adrese, vašu IP adresu Google će prikazivati skraćenu unutar država članica Europske unije ili drugih država potpisnica Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru. Samo će se u iznimnim slučajevima puna IP adresa prenijeti na poslužitelj društva Google u SAD-u i tamo će se skratiti. Po nalogu EGLO-a, Google će koristiti te informacije kako bi analizirao vaše korištenje mrežnih stranica, sastavljao izvješća o aktivnostima mrežnih stranica te kako bi EGLO-u pružao druge usluge povezane s korištenjem mrežnih stranica i interneta. IP adresa koju vaš preglednik prenosi u području primjene usluge Google Analytics ne kombinira se s drugim podacima društva Google. Pohranu kolačića možete spriječiti tako da u pregledniku namjestite odgovarajuću postavku; međutim, imajte na umu da u tom slučaju možda nećete moći u potpunosti koristiti sve funkcije ovih mrežnih stranica.

  Također možete spriječiti prijenos podataka koje generira kolačić i koji se odnose na vaše korištenje mrežnih stranica (uključujući vašu IP adresu) društvu Google i obradu tih podataka od strane tog društva preuzimanjem i instaliranjem dodatka za preglednik za deaktiviranje usluge Google Analytics ili klikom ovdje kako biste blokirali praćenje pomoću kolačića u sklopu usluge Google Analytics na ovim mrežnim stranicama. Dodatak za preglednik možete pronaći na sljedećoj internetskoj adresi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?.

  Korištenje funkcije remarketinga ili „slične ciljne skupine“ društva Google Inc. 

  EGLO na svojim mrežnim stranicama koristi funkciju remarketinga ili „slične ciljne skupine“ društva Google Inc. („Google“). Ova funkcija omogućuje EGLO-u prikazivanje ciljanih oglasa posjetiteljima mrežnih stranica kako bi se omogućilo personalizirano oglašavanje prilagođeno interesima posjetitelja mrežnih stranica EGLO-a pri posjetu drugim mrežnim stranicama unutar mreže Google Display. Google koristi kolačiće za analizu korištenja mrežnih stranica, koje čini osnovu za odabir oglasa prilagođenih interesima korisnika. Radi toga će Google spremiti malu datoteku s nizom brojeva u preglednicima posjetitelja mrežnih stranica. Taj broj se koristi za bilježenje posjeta mrežnim stranicama i anonimnih podataka vezanih uz korištenje mrežnih stranica. Ne bilježe se nikakvi osobni podaci posjetitelja mrežnih stranica. Ako naknadno posjetite drugu mrežnu stranicu unutar mreže Google Display, vrlo će se vjerojatno prikazivati oglasi koji su vezani uz prethodno pregledavane proizvode i informacije. Možete trajno deaktivirati pohranu Googleovih kolačića tako da slijedite sljedeću poveznicu te preuzmete i instalirate programski umetak koji je tamo dostupan: https://www.google.com/settings/ads/plugin.

   

  Osim toga, pohranu kolačića trećih pružatelja možete deaktivirati slijedeći upute za odbijanje sudjelovanja dostupne na stranici za deaktivaciju organizacije Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org/choices/.

  Dodatne informacije o Googleovoj funkciji remarketinga i izjavu o zaštiti privatnosti podataka društva Google možete pregledati na: http://www.google.com/privacy/ads/.

  Programski umetak za Facebook
  Ove mrežne stranice koriste programske umetke za društvenu mrežu facebook.com, kojom upravlja Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, SAD. Nakon aktivacije programskog umetka klikom na ikonu Facebooka, uspostavit će se izravna veza između vašeg preglednika i poslužitelja Facebooka. Facebook je tako obaviješten da ste posjetili našu stranicu sa svojom IP adresom. Ako kliknete na tipku Facebooka „Sviđa mi se“ dok ste prijavljeni sa svojim računom za Facebook, možete povezati sadržaj naših stranica sa svojim profilom na Facebooku. Na taj način omogućavate Facebooku da poveže vaš posjet našim stranicama s vašim korisničkim računom. Imajte na umu da mi kao pružatelj stranica nemamo saznanja o sadržaju prenesenih podataka, kao ni o njihovoj upotrebi od strane Facebooka. Dodatne informacije o tome dostupne su u izjavi o zaštiti privatnosti podataka društva Facebook na adresi https://hr-hr.facebook.com/policy.php. Ako ne želite omogućiti Facebooku da poveže vaš posjet našim stranicama s vašim korisničkim računom za Facebook, molimo vas da se odjavite sa svojeg korisničkog računa za Facebook.

  Korištenje tipke Google „+1“

  Ove mrežne stranice koriste tipku „+1“ društvene mreže Google Plus društva Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornija, 94043 SAD (u daljnjem tekstu: „Google“). 

  Ako otvorite našu mrežnu stranicu koja sadrži tipku „+1“, uspostavlja se veza s Googleovim poslužiteljima u SAD-u te se ta tipka prikazuje na mrežnim stranicama zbog komunikacije s vašim preglednikom. Tada se i vaša IP adresa i informacije o tome koje ste naše mrežne stranice posjetili prenose na Googleov poslužitelj. To se odvija bez obzira na to jeste li registrirani ili prijavljeni u mrežu Google Plus. Prijenos se također odvija u slučaju korisnika koji nisu registrirani ili prijavljeni.

  Tipka „+1“ ne koristi se za bilježenje vaših posjeta na internetu. Kada se prikazuje tipka „+1“, Google ne evidentira trajno povijest vašeg preglednika te ni na koji drugi način ne analizira vaš posjet stranici s tipkom „+1“. Google će čuvati podatke o vašem posjetu oko dva tjedna za potrebe održavanja sustava i otklanjanja poteškoća. Međutim, ovi podaci nisu strukturirani prema pojedinačnim profilima, korisničkim imenima ili URL-ovima i neće nam biti proslijeđeni.

  Ako ste korisnik usluge Google Plus i prijavljeni ste u mrežu Google Plus dok koristite programski umetak, prikupljene informacije o vašem posjetu mrežnim stranicama povezat će se s vašim računom za Google Plus te otkrivati drugim korisnicima. U slučaju mogućih interakcija s drugim Googleovim programskim umecima, odgovarajuće informacije koje vas se tiču prikupljat će se, prenositi društvu Google i pohranjivati i kod tog društva. Pregled različitih vrsta Googleovih programskih umetaka dostupan je ovdje: https://developers.google.com/+/plugins 

  Ako ste svoj profil učinili javno dostupnim u postavkama mreže Google Plus, vaš „+1“ može se prikazati u Googleovim uslugama, kao što su rezultati pretraživanja ili vaš Google profil, ili na drugim lokacijama na mrežnim stranicama i oglasima, kao Googleove napomene zajedno s nazivom i fotografijom vašeg profila. 

  Ako ne želite da Google izravno poveže prikupljene informacije s vašim profilom za Google Plus, morate se odjaviti s mreže Google Plus prije posjeta našim mrežnim stranicama.

  Detaljnije informacije o prikupljanju i korištenju podataka koje provodi Google, vašim pravima u tom pogledu i mogućnostima za zaštitu vaše privatnosti potražite u napomenama o zaštiti privatnosti podataka društva Google: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ 

  Također možete instalirati odgovarajuće dodatke za preglednik kako biste spriječili učitavanje Googleovih programskih umetaka.

  Facebook remarketing

  U svom mrežnom katalogu koristimo uslugu Facebook Pixel društvene mreže Facebook, kojom upravlja Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SAD, ili ako se nalazite u Europskoj uniji, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska („Facebook“). Facebook Pixel omogućuje Facebooku da odredi posjetitelje koji pregledavaju naš katalog kao ciljnu skupinu za prikazivanje oglasa pod nazivom Facebook-Ads. U skladu s time, koristimo Facebook Pixel za prikazivanje Facebook oglasa koje sami objavljujemo samo onim korisnicima Facebooka koji su pokazali interes za naš mrežni katalog. Korištenjem usluge Facebook Pixel želimo osigurati da naši Facebook oglasi odgovaraju potencijalnom interesu korisnika i da nisu ometajući. Facebook Pixel također nam omogućuje praćenje učinkovitosti Facebook oglasa u svrhu prikupljanja statističkih podataka i istraživanja tržišta, što nam pokazuje jesu li korisnici upućeni na naše mrežne stranice nakon što su kliknuli na Facebook oglas.

  Facebook Pixel izravno je integriran kada posjetite naše mrežne stranice i može pohraniti kolačić, odnosno malu datoteku, na vaš uređaj. Ako se nakon toga prijavite u Facebook ili posjetite Facebook dok ste prijavljeni, pristup našem katalogu bit će zabilježen na vašem profilu. Podaci prikupljeni o vama za nas su anonimni i ne otkrivaju nikakve informacije o identitetu korisnika. Međutim, podatke pohranjuje i obrađuje Facebook, stoga je moguće povezivanje s odgovarajućim korisničkim profilom. Facebook obrađuje podatke u skladu s vlastitim smjernicama za korištenje podataka. U skladu s time, pronaći ćete dodatne informacije o tome kako funkcionira Pixel za remarketing i informacije o prikazivanju Facebook oglasa općenito u Facebookovim pravilima za korištenje podataka: https://www.facebook.com/policy.php.

  Možete odbiti prikupljanje podataka od strane Facebook Pixela i korištenje svojih informacija u svrhu prikazivanja oglasa na Facebooku. Da biste to učinili, možete otići na stranicu koju je postavio Facebook i slijediti upute o postavkama za oglašavanje na temelju korištenja: https://www.facebook.com/settings?tab=ads ili prikazati objašnjenje o proturječnosti o američkoj stranici http://www.aboutads.info/choices/ ili stranici za EU http://www.youronlinechoices.com. Postavke su neovisne o platformi, odnosno primjenjuju se na svim uređajima, uključujući stolna računala i mobilne uređaje.

 9. Izjava o jamstvu i ograničenje odgovornosti

  Korisnik je suglasan da Internet stranice www.eglo.com/hr i Internet trgovinu koristi isključivo na svoju vlastitu odgovornost. EGLO kao niti bilo koja osoba povezana s EGLO-om ne jamče ni na koji način da upotreba Internet stranice www.eglo.com/hr neće biti prekinuta, ili da će se odvijati bez poteškoća u radu. Isto tako, EGLO nije odgovoran za posljedice koje mogu nastati upotrebom Internet stranice www.eglo.com/hr, kao ni za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili proizvoda osobito fotografija proizvoda prikazanih putem predmetnih Internet stranica.

  Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve eventualno nastale štete ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom.

  EGLO ni u kojem slučaju nije odgovoran za nikakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja Internet stranice www.eglo.com/hr djelomično ili u cijelosti.

  EGLO nije odgovoran za sadržaj kojeg Korisnik ili treća osoba može postaviti na Internet stranici www.eglo.com/hr.

 10. Naknada štete
  Korisnik korištenjem Internet stranice www.eglo.com/hr i Internet trgovine izričito potvrđuje kako neće smatrati odgovornim EGLO-a, njegove podružnice, njegova povezana društva, odgovorne osobe u društvu, zaposlenike i agente za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli nastati korištenjem Internet stranice www.eglo.com/hr i Internet trgovine od strane korisnika.