Postepeno prigušivanje svjetla (Stepdimming)

Naše žarulje s postepenim prigušivanjem svjetla mogu se prigušivati s postojećim prekidačima za svjetlo – svejedno radi li se o zidnim prekidačima, prekidačima na kablu, na kućištu ili podnim prekidačima. Tehnologija prigušivanja prebacuje se u žarulju, čime ste pošteđeni mukotrpnog traženja odgovarajućeg prigušivača svjetla. 

Višestrukim dodirom prekidača (uključi/isključi) žarulja se može dovesti u željeni stupanj intenziteta svjetla. Na raspolaganju Vam stoje tri različita stupnja: 100%, 50% i 25%.

Ugasi li se i ponovno upali žarulja unutar 3 sekunde, automatski se prelazi na sljedeći stupanj prigušenosti. Ostane li žarulja isključena duže od 3 sekunde, kod sljedećeg Vam uključivanja automatski stoji na raspolaganju 100%  jačine svjetla – tako da sljedeći dan ne morate ponovno prelaziti kroz sve stupnjeve.

Prednosti na jednom mjestu:

  • Više Vam nije potreban prigušivač svjetla – na taj ćete način uštedjeti visoke troškove kupovine modernog prigušivača svjetla za LED žarulje.
  • Postojeće i već ugrađene svjetiljke mogu se nadograditi jednostavnom zamjenom stare žarulje našom LED žaruljom s postepenim prigušivanjem svjetla – više nije potrebna nikakva naporna instalacija prigušivača svjetla.
  • Prigušivanje svjetla moguće je postići različitim prekidačima za svjetlo. Tako prigušivanje svjetla kod izmjeničnih i križnih prekidača postaje ostvarivo bez velikog napora.
  • Stolne, podne ili zidne svjetiljke koje nisu opremljene prigušivačem svjetla, jednostavno se i bez velikog napora mogu prigušivati našim žaruljama s postepenim prigušivanjem svjetla – naravno ako imaju integrirani prekidač za svjetlo, pri čemu je svejedno radi li se o prekidaču na kablu, kućištu ili podnom prekidaču.

NAPOMENA

Naše žarulje s postepenim prigušivanjem svjetla mogu se prigušivati isključivo s prekidačem svjetla koji samo ima funkcije uključeno/isključeno. Uporaba konvencionalnih prigušivača svjetla nije predviđena, zbog čega bi trajno mogla oštetiti elektroniku. Žarulje se stoga prema europskim propisima označavaju oznakom „ne može se prigušiti“.