Da li uređaj pamti posljednju podešenu boju svjetla ili scenu?