EGLO access Support

Hvordan nulstilles et EGLO access produkt?De følgende trin i nulstillingsvejledningen gælder for hele EGLO access produktsortimentet.

Start med lyset slukket (brug vægafbryderen)

Lad lyset være slukket i mindst 15 sekunder.

Brug derefter vægafbryderen for at gennemføre nulstillingsprocessen.

Tænd i 0,5 sek.

Sluk i 2 sek.

Tænd i 0,5 sek.

Sluk i 2 sek.

Tænd i 0,5 sek.

Sluk i 2 sek.

Tænd i 0,5 sek.

Sluk i 2 sek.

Tænd i 0,5 sek.

Sluk i 2 sek.

Tænd i 0,5 sek.

Sluk i 2 sek.

Tænd

Dit EGLO access produkt er nu nulstillet korrekt.


Hvordan forbinder jeg et EGLO access armatur med fjernbetjeningen?Tænd lyset på vægafbryderen.

Tryk på fjernbetjeningens tænd-knap i 3 sekunder (Det skal være indenfor 30 sekunder efter du har tændt lyset på vægafbryderen) indtil lyset blinker én gang.

Dit EGLO access armatur er nu forbundet med fjernbetjeningen.


Hvordan tilføjer jeg flere EGLO access armaturer til en fjernbetjening?Tænd det lys, du ønsker at tilføje ved at bruge vægafbryderen.

Tryk på fjernbetjeningens tænd-knap i 3 sekunder (Det skal være indenfor 30 sekunder efter du har tændt lyset på vægafbryderen) indtil lyset blinker én gang.

Din EGLO access fjernbetjening er nu forbundet med flere lamper. Du kan forbinde op til 8 armaturer til den samme fjernbetjening.


Hvordan forbinder jeg en anden fjernbetjening med mit EGLO access armatur?Du har allerede forbundet dit armatur med en fjernbetjening ("Master fjernbetjening")

Tryk på tænd-knappen på den første fjernbetjening ("Master fjernbetjeningen") indtil lyset blinker én gang.

Hold tænd-knappen på den anden fjernbetjening nede indtil lyset blinker to gange.

Den anden fjernbetjening er nu også forbundet med dit EGLO access armatur.

Du kan fortsætte indtil du har 6 fjernbetjeninger tilknyttet pr. armatur. Brug altid Master fjernbetjeningen til at starte med.


Hvordan fjerner jeg forbindelsen mellem mit EGLO access armatur og fjernbetjeningen?

Tryk og hold fjernbetjeningens sluk-knap nede indtil lyset blinker to gange.

Dit EGLO access armatur er nu ikke længere forbundet med fjernbetjeningen.