Pamatuje si svítidlo poslední nastavenou barvu světla nebo scénu?