RoHS

RoHS je skraćenica EU Direktive 2002/95/EZ, kojom je uređena upotreba opasnih tvari. Sve EGLO svjetiljke i rasvjetna tijela u skladu su s ovom direktivom.