Ra

Ra je jedinica indeksa reprodukcije boja, kojim se opisuje kvaliteta reprodukcije boje svjetiljke. Što je veća vrijednost Ra, to umjetni izvor svjetlosti manje iskrivljuje boju objekata. Najveća moguća vrijednost Ra je 100.