Indeks reprodukcije boja

Kvaliteta reprodukcije boja svjetiljki opisana je indeksom reprodukcije boja. Što je veća vrijednost Ra, umjetno svjetlo manje iskrivljuje boju objekata. Najveća moguća vrijednost Ra je 100.