Димиране: затъмняване с нормален светлинен превключвател

Нашите димируеми осветителни тела могат да бъдат затъмнени със съществуващите ключове - независимо дали на стенни, кабелни, корпусни или стъпкови превключватели. Димерната технология се възлага на крушката и така ви спестява досадното търсене на правилния димер.

Чрез натискане на превключвателя няколко пъти (включване / изключване) осветлението може да достигне до желаното ниво на яркост. Налични са 3 различни нива на яркост: 100%, 50% и 25%.

Ако лампата се изключи и включи отново в рамките на 3 секунди, тя автоматично се превключва на следващото ниво на затъмняване. Ако осветлението остане изключено за повече от 3 секунди, автоматично ще имате 100% осветяемост следващия път, когато го включите - спестявайки ви досадното превключване през следващия ден.

Предимства от пръв поглед:

  • Не е необходим повече димер - спестявате си високи разходи за покупка на модерен димер, съвместим с LED.
  • Съществуващите и вече инсталирани осветителни тела могат да бъдат модернизирани, като просто ги замените с нашите светодиодни димируеми крушки - няма нужда от досаден монтаж на димер.
  • Затъмняването е възможно с помощта на няколко превключвателя. По този начин затъмняването с променливи / напречни вериги може да се реализира без големи разходи.
  • Настолните лампи, лампионите или аплиците, които са без димери, могат да бъдат димируеми лесно и без големи технически усилия с нашите димиращи крушки - разбира се, при условие че имат интегриран превключвател - независимо дали са с кабелни или корпусни превключватели.

УКАЗАНИЕ

Нашите димируеми крушки могат да бъдат димирани само с помощта на превключвателя за включване / изключване - работа с конвенционални димери не е предвидена и може трайно да повреди електрониката. Следователно лампите са маркирани като "недимируеми" в съответствие с европейските разпоредби.