Сензор EGLO Connect

1. Как да свържа сензорът с приложението?От менюто отворете "My sensors" - Моите сензори.

Отидете горе в дясно на "+".

Натиснете и задръжте бутонът за задействане на сензора за приблизително 5 секунди.

Когато бутонът се освободи, LED индикаторът на сензора започва да мига бързо.

Сензорът е намерен.

Моля, следвайте стъпките на съветника за инсталиране.

Сега можете да задавате различни настройки:

  • Праг на яркост
  • Сензор за движение
  • Нощен режим

Обърнете внимание, че режимите могат да бъдат активирани по отделно или заедно!

Моля, натиснете върху иконата дискета в горния десен ъгъл преди да завършите всяка настройка, за да запазите промените, които сте направили!

Праг на яркост:

Тук можете да зададете прага на яркост, който определя при каква яркост сензорът трябва да включи.

Веднага щом зададения праг бъде достигнат, контролерът светва в зелено.

(Внимание: прехвърлянето на стойността от сензора към приложението може да отнеме малко време)

Моля, разположете сензора на мястото, където ще бъде монтиран, така че прагът на яркост да бъде правилно зададен.

Ако прагът на яркост не е правилно зададен, сензорът може да не реагира!

Сензор за движение:

Управлява установяването на движение според Вашите желания!

Можете да зададете продължителност, чувствителност, яркост и цвят на светлината, каквито желаете.

Нощен режим:

В нощен режим, можете да изберете предпочитания от Вас цвят светлина и яркост.

Веднага щом сензорът установи, че е нощ, той ще включи осветлението!

Комбинация Движение и Нощ:

Възможно е също и да изберете комбинация от установяване на движение и нощен режим.

За да направите това, просто активирайте и двата режима в настройките. Когато падне нощта, сензорът установява това и превключва в нощен режим. Осветлението се включва с интензитет от приблизително 20%.

Ако бъде установено движение, сензорът включва осветлението на 100% интензитет за зададен период от време.


2. Как да настроим сензора?От менюто отворете "My sensors" - Моите сензори.

За да можете да направите настройки, винаги трябва да активирате сензора.

Натиснете и задръжте бутона за активиране на сензора за 5 секунди.

Сензорът се променя от сив символ в ярък символ.

Натиснете и задръжте иконата сензор в приложението докато се отворят настройките.


3. Как мога да извърша нулиране на сензора? (RESET)

За да извършите зануляване на сензора за движение до фабричните настройки, натиснете и задръжте бутона на сензора за около 10 секунди.

След това, той започва да мига непрекъснати, ако ресета е успешен.


4. Как мога да свържа осветители към сензор?


След като завършите конфигурирането, трябва да свържете осветителите, които ще бъдат контролирани от сензора.

Това става по следния начин:

Отидете в менюто на "My groups".

Там ще видите сензора като изображение.

Натиснете и задръжте иконата сензор, докато не се отворят настройките.

Сега можете да свържете към сензора желаните осветители, които той да управлява.

Маркер в десния край на екрана избира осветителните тела.

Когато завършите, моля, запазете настройките, като натиснете иконата дискета (в горния десен ъгъл на екрана).


5.Как да изтриете сензор от приложението?

От менюто отворете "My controllers" - Моите контролери.

Натиснете и задръжте бутона за задействане на сензора за 5 секунди.

Сензорът се променя от сив символ в ярък символ.

Натиснете и задръжте иконата сензор в приложението докато се отворят настройките.

За да изтриете, натиснете икона "Trash" в горния десен ъгъл на екрана.

Потвърдете процеса на изтриване.


6. Защо моето осветително тяло не отговаря на сензора?

Свързали ли сте (правилните) осветителни тела към сензора?

Ако, не, моля, вижте "Как мога да свържа осветителни тела към сензор?"

Ако свързването е правилно, моля, проверете дали прага на яркост е зададен правилно в настройките!

Това е правилно ако плъзгача е зелен.

(Внимание: прехвърлянето на стойността от сензора към приложението може да отнеме малко време)

За повече информация, моля, вижте "Праг на яркост" в "Как да свържа сензор към приложението?"