Обща информация

1. Проблеми с активирането на Вашата лампа?

Моля, изпълнете RESET(нулиране) !


2. Как да изпълните зануляване на лампа с дистанционно управление? (RESET)Зануляване на крушка

Една от Вашите крушки е свързана към дистанционно управление.

СТЪПКА 1

Включете крушката.

СТЪПКА 2

Едновременно натиснете бутони "ON" и "Favourite 1" и ги задръжте за 3 секунди.

Лампичката ще замига в зелено.

Лампичката светва в червено.

Успешно сте нулирали крушката.

______________________

Зануляване на дистанционно управление

Една от Вашите лампи е свързана към дистанционно управление и приложение.

СТЪПКА 1

Включете лампата.

Натиснете и задръжте иконата с лампата.

Натиснете икона "Trash" (кошчето) и потвърдете.

Лампичката ще замига в зелено.

Лампичката светва в червено.

СТЪПКА 2

Едновременно натиснете бутони "ON" и "Colour cycle".

Лампичката мига и изпълнява нулиране.

______________________

СИТУАЦИЯ 3

Зануляване на осветително тяло.

Започнете с изключео осветително тяло.

Следвайте следната процедура с прекъсвача:

Включен за 1 секунда

Изключен за 6 секунди

Включен за 1 секунда

Изключен за 6 секунди

Включен за 1 секунда

Изключен за 6 секунди

Включен за 12 секунди

Изключен за 6 секунди

Включен за 12 секунди

Изключен за 6 секунди

Включен за

След като процесът бъде завършен, осветителното тяло примигва в зелено.

След това светва в червено и нулирането е завършено.


3. Как се изпълни зануляване без дистанционно управление?Нулиране чрез приложение

Осветителното тяло е свързано с приложението.

СТЪПКА 1

Включете осветителното тяло.

СТЪПКА 2

Натиснете продължително иконата с електрическа крушка.

Натиснете икона "Trash" (кошче) и потвърдете.

Лампичката примигва в зелено.

Лампичката светва в червено.

Ако не получите същия резултат, преминете към ръчно нулиране на осветителя.

______________________

Ръчно нулиране на осветително тяло от фабрични настройки.

Започнете с изключено осветително тяло.

Следвайте следващите стъпки, като използвате прекъсвача:

Включен за 1 секунда

Изключен за 6 секунди

Включен за 1 секунда

Изключен за 6 секунди

Включен за 1 секунда

Изключен за 6 секунди

Включен за 12 секунди

Изключен за 6 секунди

Включен за 12 секунди

Изключен за 6 секунди

Включен

В края на процедурата, осветителното тяло примигва в зелено.

След това светва в червено.

Зануляването е осъществено.


4. Какви функции имат смарт мрежовите EGLO Connect продукти?

Продуктите EGLO Connect използват най-новата Bluetooth технология (Bluetooth Low Energy - Bluetooth с ниска енергия/ Bluetooth Smart). При комбиниране с EGLO технология AwoX, се получават нови функции като:

  • Защитена Bluetooth мрежа/li>
  • Достъпът до мрежата може да се разшири без ограничения.
  • До 50 различни EGLO Connect осветителни тела могат едновременно да бъдат контролирани като група.
  • Едновременно управление от няколко потребителя

5. Мога ли с осветителни тела EGLO Connect да използвам също и обикновени димери?

Тъй като продуктите EGLO Connect има собствена технология за постепенно намаляване на яркостта, те не са съвместими с обикновените димери.


6. Как се управляват продуктите EGLO Connect?

  • Дистанционно управление EGLO Connect
  • Приложение за смарт контрол AwoX: Продуктите EGLO Connect могат да се управляват с безплатно приложение за смартфони и таблети.


7. Колко осветителни тела или крушки от EGLO Connect могат да бъдат управлявани едновременно?

Благодарение на последната MESH технология е възможно едновременно да се управляват до 50 EGLO Connect осветителни тела или крушки.


8. Могат ли продуктите EGLO Connect да се управляват без смартфон или таблет?

Осветителнитела тела, които работят с MESH технология могат да се управляват и без смартфон или таблет, просто като се използва EGLO Connect дистанционно управление.


9. Кои смартфони и таблети са съвместими с приложението за смарт контрол AWoX?

  • iPhone 4S или по-нов
  • iPad от трето поколение/ iPad Mini, всички версии
  • iPod Touch от пето поколение
  • Android версия 4.3 с Bluetooth и Bluetooth Low Energy


10. Какъв е полезния живот на лампите EGLO Connect?

Осветителните тела о крушките EGLO Connect се очаква да имат полезен живот до 20 000 часа.


11. Запаметява ли осветителното тяло последната настройка за цвят или други настройки за светлината?

Осветителните тела EGLO CONNECT са снабдени с функция памет. С други думи: Осветителното тяло запомня последните настройки преди изключване (= изключване от електрическата верига чрез прекъсвач) и отново ги прилага, когато отново бъде включено.


12. Каква е консумацията на енергия в режим на готовност?

Консумацията на енергия в режим на готовност при номинална мощност от 9W е под 0.5W.


13. Инструкции за ръчно нулиране на Вашите осветителни тела EGLO Connect?