EGLO ACCESS поддръжка

Как да се изпълни зануляване на продукт EGLO access?За цялата гама продукти EGLO access се прилага следната последователност за зануляване.

Започнете при ИЗКЛЮЧЕНО осветление (от прекъсвача на стената).

Оставете осветлението изключено за поне 15 секунди.

След това натиснете прекъсвача на стената, за да стартирате последователност за зануляване.

0,5 секунди ВКЛ.

2 секунди ИЗКЛ.

0,5 секунди ВКЛ.

2 секунди ИЗКЛ.

0,5 секунди ВКЛ.

2 секунди ИЗКЛ.

0,5 секунди ВКЛ.

2 секунди ИЗКЛ.

0,5 секунди ВКЛ.

2 секунди ИЗКЛ.

0,5 секунди ВКЛ.

ВКЛ.

Сега Вашия продукт ELGO ACCESS успешно е занулен


Как да се свърже EGLO осветително тяло с дистанционно управление?Включете осветлението като използвате прекъсвача на стената.

Натиснете бутон ON (включено) за 3 секунди, в периода от 30 секунди непосредствено след включване на осветлението

докато светлината не премигне веднъж.

Сега Вашето осветително тяло ELGO access е свързано с дистанционното управление.


Как да добавите повече осветителни тела EGLO access към дистанционно управление?Включете новото осветително тяло като използвате прекъсвача на стената.

Натиснете бутон ON (включено) за 3 секунди, в периода от 30 секунди непосредствено след включване на осветлението

докато светлината не премигне веднъж.

Сега Вашето EGLO access дистанционно управление е свързано с повече лампи.


Как да свържете второ дистанционно управление с Вашето осветително тяло EGLO access?Вече сте свързали Вашето осветително тяло с едно дистанционно управление ("главно дистанционно управление").

Натиснете и задръжте бутон ON на първото дистанционно ("главното дистанционно") докато осветителното тяло примигне веднъж.

Натиснете и задръжте бутон ON на второто дистанционно управление докато осветителното тяло примигне два пъти.

Сега Вашето второ дистанционно управление е свързано с Вашето осветително тяло EGLO access.

Продължете процеса с до 6 дистанционни за едно осветително тяло като винаги започвате с главното дистанционно.


Как да разкача моето осветително тяло EGLO access от дистанционно управление?

Натиснете и задръжте бутон OFF (изключено) на дистанционното управление докато осветителното тяло примигне два пъти.

Сега Вашето осветително тяло ELGO access е отделено от дистанционното управление.