Дистанционно управление

1. Дистанционно управление в приложението - лампите не могат да бъдат управлявани

За да свържете дистанционното управление, моля, отидете до меню "My groups" (Моите групи).

След това натиснете и задръжте иконата за дистанционно управление, докато не се покаже меню с опции.

Тук ще намерите списък с Вашите осветителни тела. От дясната страна на екрана има полета, които можете да изберете с натискане.

Моля, не забравяйте да запазите настройките в горния десен ъгъл на екрана.

След това дистанционното управление може да управлява и втората Ви лампа.


2. Как да свържете осветително тяло с дистанционно управление?СТЪПКА 1

Включете осветителното тяло.

СТЪПКА 2

Натиснете и задръжте "ON" за 3 секунди.

Осветителното тяло започва да мига.

Дистанционното управление е свързано.


3. Как да се свърже второ осветително тяло с дистанционното управление?Свързали сте едно осветително тяло с Вашето дистанционно управление и искате да свържете друго осветително тяло със същото дистанционно?

СТЪПКА 1

Включете новото осветително тяло

СТЪПКА 2

Натиснете и задръжте "ON" за 3 секунди.

Новото осветително тяло примигва.

Дистанционното управление е свързано.


4. Как да свържете група осветителни тела с група дистанционни управления?СИТУАЦИЯ

Имате 3 осветителни тела. Искате да свържете 2 от тях с 1 дистанционно управление и 1 от тях с 1 друго дистанционно управление.

СТЪПКА 1

Включете само осветителните тела, които искате да свържете към първото дистанционно управление.

СТЪПКА 2

Натиснете и задръжте "ON" за 3 секунди.

Двете осветителни тела примигват.

Първото свързване е завършено.

СТЪПКА 3

Изключете двете осветителни тела, които вече сте свързали и включете третото осветително тяло.

СТЪПКА 4

Натиснете и задръжте "ON" на второто дистанционно управление за 3 секунди.

Осветителното тяло примигва.

Второто свързване е завършено.


5. Как да се смените повредено или загубено дистанционно управление?СИТУАЦИЯ

Инсталирали сте осветителни тела в приложението и сте ги свързали към дистанционно управление.

Изгубили сте дистанционното управление или то се е повредило и искате да го смените.

СТЪПКА 1

Стартирайте приложението и изберете "My controllers".

Натиснете и задръжте иконата за дистанционно управление.

Отменете избора за всички свързани осветителни тела.

Запазете връзката.

СТЪПКА 2

Върнете се към "My controllers".

Натиснете и задръжте иконата за дистанционно управление.

Натиснете икона "Trash" и потвърдете.

СТЪПКА 3

Изберете "My groups".

Натиснете и задръжте групата.

Натиснете икона "Trash" и потвърдете.

Старото дистанционно управление е отстранено от приложението.

___

Как да добавите ново дистанционно управление:

Стартирайте приложението и изберете "My controllers".

Превключете дистанционното управление в режим Смартфон, като натиснете едновременно бутони "ON" & "Blue" за 3 секунди.

Дистанционното управление мига в червено.

Натиснете за кратко бутон "+".

Приложението намира новото дистанционно управление.

Изберете иконата на новото дистанционно управление (задръжте).

Потвърдете съветника за инсталация.

СТЪПКА 4

На екрана за свързване, изберете осветителите, които желаете да бъдат свързани с дистанционното.

Запазете връзката.

Сега новото дистанционно управление е инсталирано в приложението и управлява избраните осветителни тела.


6. Могат ли продуктите EGLO Connect да бъдат управлявани без дистанционно управление?

Осветителните тела или крушките, които работят с MESH технология могат да се управляват и без дистанционно управление, просто като се използва смартфон или таблет.


7. Какво трябва да направя, ако моите осветители не реагират или реагират лошо на дистанционното управление?

Ако осветителните тела не реагират на сигнала от дистанционното управление, трябва да се изпълни ръчно нулиране и след това отново да се свърже към дистанционното управление.


8. Как да извърша зануляване на дистанционно управление EGLO Connect?

Натиснете и задръжте бутони "ON" и "Colour Cycle" за около 5 секунди, докато LED индикаторът на дистанционното управление не примигне няколко пъти.