Ново дистанционно Zigbee: Как да раздвоя дистанционното от осветителното тяло?