Колко голяма е консумацията на енергия по време на готовност?