Помни ли осветителното тяло последния зададен цвят или настройка?