Какъв е експлоатационният живот на осветителните тела на connect.z?