Как да инициализирам отново Bluetooth услугата на моето устройство с Android?